Có nhiều loại virus gây viêm gan. Cho đến nay đã xác định được các loại virus được đặt tên Virus viêm gan A, B, C, D, E. Ngoài ra còn 1 vài loại đang xác định thêm tính gây bệnh và dung mạo lâm sàng trước khi có danh pháp quốc tế xác định tên virus (như virus viêm gan F, TT). Viêm gan do virus là một loại bệnh cực kì nguy hiểm, nó có thể cướp đi tính mạng của bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, để điều trị sớm và kịp thời, việc tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh là rất quan trọng và cần thiết.

 1. Viêm gan do virus loại hình A

Người bị viêm gan cấp tính kháng thể viêm gan A trong huyết thanh immunoglobulin M (kháng-HAV. 1gM).

Thời kỳ cấp tính hay hồi phục, độ chuẩn tổng kháng thể của kháng thể viêm gan A trong hai phần huyết thanh (kháng-HAV) tăng cao bằng hoặc hơn bốn lần.

Thời kỳ cấp tính dùng kính hiển vi điện tử quan sát miễn dịch trong phân tìm ra hạt virus viêm gan A, hoặc dùng phương pháp hút bám miễn dịch có liên quan đến enzyme (ELISA) để tìm ra kháng nguyên viêm gan A (HAV-Ag).

Virus viêm gan A

Kiểm tra trong huyết thanh hoặc trong phân tìm ra acid ribonucleic của virus viêm gan A (HAV-RNA).

Bất cứ mục nào trên đây dương tính đều có thể chẩn đoán là mới nhiễm viêm gan A.

 1. Viêm gan do virus loại hình B

 • Biểu hiện nhiễm virus viêm gan loại hình B

Bất kỳ mục nào dưới đây dương tính có thể chẩn đoán là nhiễm virus viêm gan B.

Kháng nguyên bề mặt của viêm gan B trong huyết thanh (HbsAg) dương tính; enzyme tụ hợp deoxyribonucleic của virus viêm gan B trong huyết thanh (HBV-DNA) dương tính.

Kháng nguyên e của viêm gan B (HbcAg) dương tính.

Kháng thể hạt nhân của viêm gan B trong huyết thanh (kháng-HBc) dương tính.

Kháng nguyên hạt nhân của viêm gan B (HbcAg) dương tính.

Virus viêm gan B

 • Phân biệt viêm gan B cấp tính và phát cấp tính của viêm gan B mạn tính

Chẩn đoán về viêm gan B cấp tính có khác cới sự bộc phát cấp tính của viêm gan B mạn tính. Có thể tham khảo hai chỉ tiêu động thái dưới đây:

 • Một là độ chuẩn kháng nguyên bề mặt của viêm gan B từ cao đến thấp, sau khi biến mất, kháng thể bề mặt của viêm gan B (kháng-HBs) chuyển sang dương tính.
 • Hai là kháng thể hạt nhân của viêm gan thời kỳ cấp tính immunoglobulin M (kháng-HBc-IgM) có độ chuẩn cao, nhưng kháng thể hạt nhân viêm gan B immunoglobulin G (kháng-HBc-IgG) dương tính hoặc nồng độ thấp.

Có bất cứ mục nào ở trên có thể chẩn đoán là viêm gan B cấp tính.

 • Chẩn đoán viêm gan B mạn tính

Lâm sàng phù hợp với viêm gan mạn tính, có từ một loại trở lên trong những chỉ tiêu trên dương tính về nhiễm virus viêm gan B đã nói ở trên, tức có thể chẩn đoán là viêm gan B mạn tính.

 • T

  rường hợp mang theo kháng nguyên bề mặt của viêm gan B mạn tính

Không có bất cứ triệu chứng thể chứng lâm sàng nào, chức năng gan bình thường, chứng kháng nguyên bề mặt của gan B trong máu kéo dài dương tính trên 6 tháng.

 1. Viêm gan do virus loại hình C

 • Cách chẩn đoán loại trừ

Nếu không phù hợp với chẩn đoán về viêm gan do virus loại hình A, B, E và loại trừ nhiễm cấp tính virus EB (EBV), virus cytomegalo (CMV) (đặc biệt là immunoglobulin M âm tính) và viêm gan do những nguyên nhânnđã biết khác, như viêm gan do thuốc, viêm gan do tinh rượu,…; dịch tễ học chứng minh không cod nhiễm trùng qua miệng, có thể chẩn đoán là viêm gan loại C.

Virus viêm gan C

 • Chẩn đoán tính đặc biệt

Kháng thể tính virus của viêm gan loại hình C trong huyết thanh (kháng-HCV) dương tính.

 1. Viêm gan do virus loại hình D

Viêm gan do virus loại hình D là do virus rệp, dựa vào kháng nguyên bề mặt của viêm gan loại B mới có thể phục hồi, cho nên nó nhiễm cùng lúc với virus viêm gan B.

Virus viêm gan D

Immunoglobulin loại M của kháng thể virus viêm gan D trong huyết thanh (HDV-IgM) dương tính hoặc kháng thể virus viêm gan D dương tính, kháng nguyên viêm gan D (HDAg) dương tính.

Acid ribonucleic của virus viêm gan D trong huyết thanh (HDV-RNA) dương tính.

Kháng thể viêm gan D (HDAg) trong mô gan dương tính hoặc acid ribonucleic của virus viêm gan D (NbV-RNA) dương tính.

 1. Viêm gan do virus loại E

 • Cách chẩn đoán loại trừ

Nêu skhoong phù hợp với nhiễm virus viêm gan loại A, B, C, D, virus cytomegalo, không nhiễm cấp tính virus EB (EBV) và những trường hợp nhiễm viêm gan khác đã biết nguyên nhân qua đường miệng mà dịch tễ học đã chứng minh, có thể chẩn đoán là viêm gan E.

Virus viêm gan E

 • Chẩn đoán tính đặc biệt

Thời kỳ cấp tính của bệnh nhân immunoglobulin M kháng thể viêm gan E trong huyết thanh (HEV-1gM) dương tính, hoặc thời kỳ cấp tính kiểm tra miễn dịch bằng kính hiển vi điện tử qua phân bệnh nhân tìm ra hạt virus viêm gan E, hay thời kỳ cấp tính kháng thể viêm gan E (HEV) và thời kỳ hồi phục chuyển thành dương tính.